featured in LSX list of top 50 Nordic startups

LSX Nordic Congress – a life science investment event taking place at Nasdaq’s Stockholm offices on August 28-29 (2019). An event with 200-250 stakeholders such as investors or CEO´s. Before the event, LSX put together a list with the top 50 Nordic startups - which all are invited. Among others - MedVasc - See you there?

Read more here

jörgen gustafsson
Vinnova IP Strategy grant

Medvasc AB has been granted funding from Vinnova 90.000 SEK supporting ”IP Strategy regarding Solutio: A new medical device for the treatment of varicose veins”

jörgen gustafsson
Successful animal studies

During the past months Medvasc has conducted a successful studies on living sheep and pigs in Haifa, Israel. The Studies was conducted in a controlled manner in an operating environment and intended to investigate Solutios usability and function, both of which could be met.

jörgen gustafsson
Nordic Life Science days 12-14 September

Nordic Life Science Days is the largest Nordic partnering conference dedicated to the life science industry. Since its inception in 2013, the event has nurtured a community of people from the world of life science, and created a unique place to do business.

Most attendees express their delight in the informal atmosphere, combined with an organised approach to meeting highly relevant people. Return visitors come back because they feel they belong to our growing community. We hope to meet you there. Contact Jörgen Gustafsson to book a one-on-one meeting, jorgen.gustafsson@medvasc.se

Alexander Jöndell
LU Holding investerar i åderbråcksbehandling

LU Holding investerar i åderbråcksbehandling

I bolaget MedVasc har Lundaforskaren Michael Åkesson placerat rättigheterna till ett medicintekniskt instrument som ska göra laserbehandling av åderbråck mindre smärtsam. Nu går affärsutvecklaren Jörgen Gustafsson in som vd och delägare tillsammans med universitetets såddfinansieringsbolag LU Holding.  Michael Åkessons instrument är ett komplement till laserfiber som redan används för att bränna ihop kärlen, och ger lokalbedövning inifrån kärlet. Det gör bedövningen effektivare och minskar behovet av nålstick utifrån.  I dag finns en prototyp på plats, men tekniken har inte provats i några kliniska försök, uppger Christine Widstrand från LU Holding. Att lägga en plan för detta blir nya vd:n Jörgen Gustafssons första uppgift, jämte att säkra ytterligare kapital för att bekosta studierna.  Jörgen Gustafsson har en bakgrund från AstraZeneca och som vd för Lundabolaget Respiratorius men har de senaste åren arbetat som affärsrådgivare på Innovation Skåne. I samband med emissionen tar Christine Widstrand plats i MedWascs styrelse.  Utöver MedWasc går LU Holding även in i Mireca Medicine, en avknoppning från ett internationellt forskningsprojekt kring ärftliga ögonsjukdomar där Lundaforskaren Per Ekström varit engagerad. Bolaget är baserat i tyska Tübingen, som även var projektets hemvist.  – Därför kommer vi inte vara lika aktiva i det bolaget, säger Christine Widstrand till Rapidus.  Som Rapidus tidigare rapporterat har 2017 inneburit en rejält mycket högre aktivitet än vanligt för LU Holding. Såddfinansieringsbolaget har hittills i år adderat sju nya forskningsavknoppningar till portföljen med ytterligare ett par investeringar på gång, uppger Christine Widstrand. Totalt har LU Holding i dag ägarandelar i närmare 50 bolag.

Läs artikeln i sin helhet på Rapidus

Alexander Jöndell