LU Holding investerar i åderbråcksbehandling

LU Holding investerar i åderbråcksbehandling

I bolaget MedVasc har Lundaforskaren Michael Åkesson placerat rättigheterna till ett medicintekniskt instrument som ska göra laserbehandling av åderbråck mindre smärtsam. Nu går affärsutvecklaren Jörgen Gustafsson in som vd och delägare tillsammans med universitetets såddfinansieringsbolag LU Holding.  Michael Åkessons instrument är ett komplement till laserfiber som redan används för att bränna ihop kärlen, och ger lokalbedövning inifrån kärlet. Det gör bedövningen effektivare och minskar behovet av nålstick utifrån.  I dag finns en prototyp på plats, men tekniken har inte provats i några kliniska försök, uppger Christine Widstrand från LU Holding. Att lägga en plan för detta blir nya vd:n Jörgen Gustafssons första uppgift, jämte att säkra ytterligare kapital för att bekosta studierna.  Jörgen Gustafsson har en bakgrund från AstraZeneca och som vd för Lundabolaget Respiratorius men har de senaste åren arbetat som affärsrådgivare på Innovation Skåne. I samband med emissionen tar Christine Widstrand plats i MedWascs styrelse.  Utöver MedWasc går LU Holding även in i Mireca Medicine, en avknoppning från ett internationellt forskningsprojekt kring ärftliga ögonsjukdomar där Lundaforskaren Per Ekström varit engagerad. Bolaget är baserat i tyska Tübingen, som även var projektets hemvist.  – Därför kommer vi inte vara lika aktiva i det bolaget, säger Christine Widstrand till Rapidus.  Som Rapidus tidigare rapporterat har 2017 inneburit en rejält mycket högre aktivitet än vanligt för LU Holding. Såddfinansieringsbolaget har hittills i år adderat sju nya forskningsavknoppningar till portföljen med ytterligare ett par investeringar på gång, uppger Christine Widstrand. Totalt har LU Holding i dag ägarandelar i närmare 50 bolag.

Läs artikeln i sin helhet på Rapidus

Alexander Jöndell